Contact

MiFID II

De MiFID-richtlijn is sinds november 2007 in de Europese Unie van toepassing. Het is een hoeksteen van de EU-regelgeving betreffende financiële markten die het concurrentievermogen van de financiële markten van de EU willen verbeteren door een interne markt voor beleggingsdiensten en -activiteiten te creëren en om een hoge mate van beleggingsbescherming te waarborgen.

Na de financiële crisis van 2008 hebben de Europese wetgevers een amendement op MiFID I aangenomen, met inbegrip van een herziene richtlijn en een nieuwe verordening, samen aangeduid als MiFID II. MiFID II houdt rekening met de evolutie van de financiële markten en pakt de zwakte aan die is onthuld door de implementatie van MiFID I. MiFID II breidt de vereisten van MiFID I verder uit, met als doel financiële markten efficiënter, veerkrachtiger en transparanter te maken en ook om een hogere mate van beleggersbescherming te waarborgen. MiFID II resulteert in een groot aantal vereisten, zowel voor NIBC Group (hierna "NIBC") als voor de externe contacten van NIBC met haar klanten.

NIBC 255 Bewerkt

Wat betekent MiFID II voor klanten van NIBC?

MiFID II is van invloed op de manier waarop NIBC zaken doet met haar klanten. Waar MiFID I al de classificatie van klanten vereiste die de verschillende beleggersprofielen weerspiegelen, heeft MiFID II de meeste vereisten inzake beleggersbescherming uitgebreid tot alle categorieën klanten. MiFID II vereist ook dat NIBC ervoor zorgt dat alle informatie, inclusief marketingcommunicatie die aan klanten of potentiële klanten wordt verstrekt, eerlijk, duidelijk en niet misleidend is en dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig wordt geïdentificeerd, waardoor een betere klantenbescherming wordt gewaarborgd.

Onder "downloads" op deze pagina vindt u NIBC's belangrijkste MiFID II-gerelateerde compliance documenten en beleidstukken, inclusief de MiFID II-brochure die meer details geeft over de verschillende onderwerpen waarop MiFID II invloed heeft op klanten.

NIBC 93 Bewerkt

Cost Disclosure

MiFID II en de Delegated Regulation maken dat NIBC Bank N.V. (NIBC) U als (potentiële-) klant dienen te voorzien van informatie inzake de door u uit te voeren/uitgevoerde orders/transacties en de daarmee gepaard gaande kosten en vergoedingen. Deze verplichting geldt zowel “ex-ante” (pre-transaction: zie “Cost disclosure” topic op deze pagina onder “Downloads” alsmede “ex-post” (post-transaction, tenminste één keer per jaar en op verzoek.

NIBC wilt u hierbij in kennis stellen dat zij voor ieder van haar klanten een jaaroverzicht 2019 geprepareerd heeft (“ex-post”) waar U alle transacties en de gerelateerde kosten die in rekening zijn gebracht kunt vinden. Wilt u dit overzicht per post of per email ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw relatiemanager bij NIBC of zend een email met uw verzoek naar MiFIDII@nibc.com. Vriendelijk verzoek tevens om uw emailadres(sen) en/of mail adres(sen) te vermelden waar u het overzicht op wenst te ontvangen.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht