Contact

Initiatieven

 

Wij onderkennen de impact die ons handelen heeft op de wereld om ons heen, en willen daarom op een verantwoorde en duurzame wijze te werk gaan. Om onze duurzaamheidsinitiatieven in de komende jaren verder uit te bouwen, zetten wij in op vier speerpunten die wij continu bewaken en meten: vertrouwen en integriteit, medewerkers, milieu en maatschappij.

 

NIBC Duurzaamheid 09 (1)

Vertrouwen en integriteit

Als aanbieder van financiële producten en diensten zijn wij ons bewust van onze rol om het herstel van het vertrouwen in de financiële sector te bevorderen. Hiertoe werken wij er voortdurend aan om het vertrouwen van klanten, medewerkers en overige stakeholders te winnen, te behouden en te versterken.

Onze kaders, normen en beleidsregels vormen de basis voor onze bedrijfscultuur waarin vertrouwen en integriteit centraal staan. Deze cultuur wordt verder gesteund door onze waarden en ons dagelijks handelen, vooral met betrekking tot dilemma’s die niet per definitie goed of verkeerd zijn. Wij mijden activiteiten en transacties die de grenzen van het toelaatbare naderen of strijdig zijn met de geest van de wet of gedragsnormen. Door transparant te zijn over hoe wij omgaan met deze dilemma’s, zowel intern als extern, kweken wij vertrouwen.

De beleidsregels en principes van NIBC om integriteit, transparantie en compliance te bevorderen, omvatten onze gedragscode, onze bedrijfsbeginselen en ons complianceraamwerk.

Alexander Grey Sbe9zbcuizs Unsplash

Medewerkers

We bieden een stimulerende werkomgeving aan waarin onze mensen zich veilig voelen en zichzelf durven zijn. Respect en inclusiviteit zijn belangrijke waarden. Wij investeren in de ontwikkeling en groei van onze mensen, omdat ons succes uiteindelijk afhangt van zowel de kwaliteit als het werkgeluk van onze mensen.

Milieu

Om onze directe impact op het milieu te beheren, hebben wij een duurzaam milieuprogramma opgezet.

CO2-neutraal

NIBC is sinds 2010 een CO2-neutrale organisatie: wij meten onze directe uitstoot van CO2, verminderen deze substantieel en compenseren de resterende uitstoot. Door middel van bewustmakingsprogramma´s moedigen wij onze medewerkers aan om hun persoonlijke verantwoordelijkheid op milieugebied serieus te nemen.

Compenserende maatregelen werden gerealiseerd door middel van de inkoop van Verified Emissions Reduction (VER) certificaten van de Climate Neutral Group. Deze certificaten voldoen aan strikte internationale criteria en worden gegenereerd door middel van CO2-compensatieprojecten, zoals windmolenparken, waterkrachtcentrales, zonnepanelen en biogas en biocompost.

Wij willen onze CO2-voetafdruk in de komende jaren verder verkleinen en blijven samen met klanten, sectorgenoten en overige stakeholders werken aan de ontwikkeling van een kader voor de indirecte uitstoot in de financiële sector.

Neem contact op met Robin Willing

Directeur Duurzaamheid

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht