Contact

Onze waardeketen

Proactieve en continue engagement met onze stakeholders is een centraal element in onze strategie en onze ambitie om duurzame groei te realiseren. Wij wegen de belangen van onze stakeholders zorgvuldig mee in onze besluitvorming. 

Onder stakeholders verstaan wij groepen of personen die beïnvloed worden of kunnen worden door de verwezenlijking van onze doelstellingen. Wij onderscheiden de volgende stakeholders: klanten, medewerkers, investeerders, toezichthouders, kredietbeoordelaars en de samenleving als geheel.

Wij toetsen continu de klanttevredenheid. Dit doen wij door in dialoog te blijven met onze klanten, variërend van een constante dialoog tot directe verzoeken om feedback en de jaarlijkse materialiteitstoets. Deze reguliere toets verschaft essentiële duidelijkheid over hoe onze onderneming de beschikbare middelen moet aanwenden en welke aspecten voor onze stakeholders het belangrijkste zijn.

De uitkomsten van dit proces en de feedback van onze stakeholders worden uitvoeriger beschreven in ons jaarverslag.

CSR1

Neem contact op met Robin Willing

Directeur Duurzaamheid

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht