Contact
NIBC 120

Compliance

Compliance is een belangrijk onderdeel van goede corporate governance. NIBC vindt het belangrijk dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de beroepsregels in de markten waarin wij actief zijn, worden nageleefd en dat de integriteit van het financiële stelsel wordt beschermd. Wij hechten er tevens aan om te voldoen aan de interne richtlijnen en waarden die zijn vastgelegd in de Code of Conduct, de bedrijfsbeginselen en het beleid van NIBC.

De eindverantwoordelijkheid voor het waarborgen van een afdoende compliance binnen NIBC berust bij de Raad van Bestuur. De beheersing van compliance risico's en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en richtlijnen voor zowel persoonlijk als zakelijk gedrag zijn de verantwoordelijkheid van iedereen die op grond van een arbeidscontract of anderszins werkzaam is voor NIBC. Wij verzorgen regelmatig trainingen en updates voor onze medewerkers om het bewustzijn op peil te houden en (mogelijke) problemen op te lossen.

NIBC is onderhevig aan nationale en internationale/Europese regelgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht (Wft), wetgeving ter voorkoming van witwassen, zoals de Wwft en AMLD4, evenals onder meer MiFID II, FATCA/CRS, de AVG en MAD/MAR.

NIBC 8

Compliance onderwerpen

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht