Contact
Yes Nibc Liggend 1920X1080
Financieel persbericht 28 aug. 2019, 07:00 CEST

NIBC rapporteert robuuste resultaten over de eerste helft van 2019 met een nettowinst van EUR 83 miljoen, en bevestigt interim dividend van EUR 0,25 per aandeel

  • Sterke hypotheekproductie: de hypotheekportefeuille voor eigen rekening en de originate-to-manage (OTM) portefeuille zijn met respectievelijk meer dan EUR 300 miljoen en EUR 900 miljoen gegroeid, resulterend in een marktaandeel van 4%;
  • Goede voortgang geboekt met de uitvoering van onze portefeuillestrategie: de zakelijke lening-portefeuille toont groei in gekozen sectoren als Structured Finance, Digital Infrastructure en Leasing, terwijl posities in Leveraged Finance, Shipping and Energy verder zijn gereduceerd;
  • Rendement op eigen vermogen over het eerste halfjaar van 2019 bedraagt 9,7%, daarmee goed op koers om de doelstelling voor de middellange termijn aan het einde van het jaar te behalen;
  • Netto rentebaten in H1 2019 komen op EUR 209 miljoen, leidend tot een netto rentemarge 2,10%;
  • ‘Fully-loaded’ efficiencyratio van 46%, inclusief IT-transitie en projecten gerelateerd aan regelgeving en toezicht;
  • Solvabiliteitsratio’s onveranderd sterk, met een CET 1-ratio van 18,5% exclusief halfjaarwinst. Pro-forma CET 1-ratio over eerste halfjaar 2019, na de in juni bekendgemaakte IMI-uitkomsten, zou 16,1% bedragen.

 

Bericht van de CEO, Paulus de Wilt:

“Kijkend naar de eerste helft van 2019, doet het me genoegen vandaag te kunnen melden dat NIBC stabiele resultaten heeft behaald. Ondanks het volatiele en snel veranderende klimaat waarin wij opereren, is het ons gelukt om onze beloften weer waar te maken, met resultaten die op het niveau van H1 2018 liggen. Wij zijn daarmee goed op weg om onze doelstellingen voor de middellange termijn tegen het einde van dit jaar opnieuw te realiseren.

De nettowinst bedroeg EUR 83 miljoen, waarbij het rendement op het eigen vermogen (ROE) is uitgekomen op 9,7%. Onze CET 1-ratio lag op 18,5%, exclusief de winst over het eerste halfjaar van 2019. We weten onze kosten strak in de hand te houden, ondanks de continue investeringen in de NIBC-organisatie, variërend van onze IT-transitie tot projecten gerelateerd aan regelgeving en toezicht. Eind juni 2019 bedroeg de ‘fully-loaded’ efficiencyratio 46%.

Gisteren is de eerder aangekondigde 5% aandelen transactie tussen Reggeborgh Invest B.V. en J.C. Flowers & Co met de benodigde goedkeuringen afgerond. Hierdoor is het belang van Reggeborgh vergroot naar 14,6%, terwijl het belang van JC Flowers verkleind is naar 61%. We zijn trots dat Reggeborgh haar vertrouwen in NIBC wederom heeft bevestigd middels deze investering.

Ik ben dankbaar voor de betrokkenheid en de toewijding van onze mensen jegens hun werk en onze klanten. In de afgelopen maanden is er veel gevraagd van alle betrokkenen, en de inzet waarmee onze mensen de naleving van de aangescherpte ‘Know-Your-Customer’-verplichtingen hebben gewaarborgd, waardeer ik zeer. Het grootste deel van het werk ligt nu achter ons en we zijn onze klanten zeer erkentelijk voor hun steun en commitment; de eerste brieven naar klanten om hen daarvoor te bedanken zijn inmiddels verstuurd. Gesteund door de huidige resultaten zien wij de tweede helft van 2019 met vertrouwen tegemoet. Door onze kernwaarden Professioneel, Ondernemend en Inventief centraal te blijven stellen, zullen we er op beslissende momenten altijd voor onze klanten zijn, nu en in de toekomst.”

Het Engelstalige persbericht zoals vandaag gepubliceerd op onze website is leidend.

 

NIBC Holding N.V. – Key Figures

We refer to our Interim Report 2019 NIBC Holding N.V. published on our website, for full details.

Vragen? Neem contact op met

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht