Contact
Nibc The Hague 3
Financieel persbericht 08 mrt. 2017, 07:40 CET

Nettowinst NIBC Bank EUR 102 miljoen (stijging van 44%)

  • De operationele baten stegen naar EUR 381 miljoen (+21%) dankzij de groei van Corporate en Retail Banking, en een aanzienlijke verbetering van de financieringskosten;
  • Bij Corporate Banking bedroeg de nieuwe leningproductie EUR 3,2 miljard (+10%) waardoor het leningenboek  van Corporate Banking is gestegen tot EUR 10,3 miljard (+4%);
  • Het product- en dienstenpallet is uitgebreid dankzij de overname van SNS Securities (nieuwe naam: NIBC Markets) en via de investering van NIBC Holding N.V. in de startup BEEQUIP equipment leasing;
  • Bij Retail Banking is de hypotheekportefeuille met 3% toegenomen tot EUR 8,8 miljard, en bij de spaartegoeden was sprake van een beheerste uitstroom van 3% naar EUR 9,7 miljard;
  • Strikte kostenbeheersing heeft geleid tot een belangrijke verbetering van de efficiencyratio naar 51% (2015: 56%);
  • De kredietrisicokosten zijn gedaald naar 0,60% (vorig jaar: 0,71%);
  • De solvabiliteitsratio’s zijn solide, met een fully loaded CET1-ratio die is opgelopen naar 16,8% (was 15,6%);
  • Zowel Fitch als S&P heeft de ratingoutlook voor NIBC Bank in de loop van 2016 gewijzigd naar BBB- positief (was stabiel);
  • Voorgestelde dividenduitkering van EUR 25 miljoen; uitkeringspercentage van circa 25% van de nettowinst over 2016.

Paulus de Wilt, Chief Executive Officer van NIBC Bank:

“Ik ben erg blij dat NIBC weer een succesvol jaar kan rapporteren. We hebben ons marktaandeel en ons product- en dienstenpallet uitgebreid, stappen gezet om onze franchise onder middelgrote bedrijven en particuliere klanten verder uit te bouwen, terwijl we onze ondernemende ‘Think YES’-houding binnen nichesectoren hebben uitgebreid.

Met de overname van NIBC Markets hebben wij in juni een grote stap kunnen zetten wat betreft uitbreiding van ons product- en dienstenpallet. De dienstverlening van Corporate Banking beslaat nu de volledige balans van de zakelijke klanten. Het gaat hierbij om Equity Capital Markets, Debt Capital Markets, Private Placements, M&A en Equity Research. Ondanks de hevige concurrentie en de lastige omstandigheden hebben wij als gevolg van een hogere vraag een solide groei kunnen realiseren. Onze klantgerichte aanpak heeft geleid tot een positieve Net Promotor Score van +37% en een groei van de activa van Corporate Banking met 4% naar EUR 10,3 miljard, bij een nieuwe productie van EUR 3,2 miljard.

Bij Retail Banking hebben we ons eerste mandaat verkregen in ‘originate-to-manage’, waarmee we ons aanbod van hypotheken met langere looptijden voor onze klanten hebben kunnen uitbreiden. We hebben ons productaanbod voor zelfstandige ondernemers uitgebreid, en ons buy-to-let hypotheekproduct heeft in 2016 wederom een gezonde groei laten zien. De hypotheekportefeuille is met 3% gestegen naar EUR 8,8 miljard, en bij de spaartegoeden deed zich een beheerste uitstroom van 3% voor van EUR 10 miljard naar EUR 9,7 miljard;

We hebben gedurende het jaar verdere maatregelen genomen om onze activiteiten nog effectiever en flexibeler te maken, en onze dienstverlening aan onze klanten efficiënter. Zo zijn bepaalde functies gecentraliseerd en is onze technische IT-omgeving uitbesteed aan een derde partij. Het Innovation Lab, onze speciale op innovatie gerichte werkgroep, heeft een aantal inspiratiesessies op de maandagavond georganiseerd waarin inzicht werd verschaft in de laatste trends op FinTech-gebied en nieuwe manieren om innovatie tastbaar te maken binnen NIBC.

We zijn er uitermate trots op dat we ons eerste tussentijdse ambitieniveau, een nettowinst van EUR 100 miljoen, hebben bereikt ondanks de lastige omstandigheden, namelijk een trage groei in de gehele Eurozone gecombineerd met een aanhoudend lage rentestand en de nog steeds onzekere geopolitieke situatie.

We kijken uit naar 2017; we hebben er alle vertrouwen in dat we met onze betrokken medewerkers het verschil kunnen blijven maken voor onze klanten op voor hen beslissende momenten, zowel zakelijk als persoonlijk.”

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons verkort jaarrapport 2016 in de downloads op deze pagina.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht