Rekening gegevens

Wil je de wijzigingen doorgeven voor een rekening op één of twee namen?

Rekeningnummer van de rekening waar de wijzigingen over gaat.

Jouw gegevens

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Gegevens mede rekeninghouder

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Gegevens gemachtigde

Het is noodzakelijk dat NIBC de gemachtigde kan identificeren. Je onderneemt hiervoor de volgende stappen:

  1. De gemachtigde doet een identificatiestorting van € 0,01 vanaf de rekening die je hieronder invult bij 'betaalrekening ter identificatie' naar de NIBC Spaarrekening op naam van de rekeninghouder(s).
  2. Vermeld in de omschrijving 'indentificatie gemachtigde'.

 

 

 
Vul een betaalrekening op naam van de gemachtigde in die gevestigd is bij een Nederlandse bank.

Bijlage(n) uploaden