Rekening gegevens

Wil je de wijzigingen doorgeven voor een rekening op één of twee namen?

Rekeningnummer van de rekening waar de wijzigingen over gaat.

Jouw gegevens / Gegevens minderjarige

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Gegevens mede rekeninghouder

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Bijlage(n) uploaden