I. Rekening gegevens

Rekeningnummer van de rekening waar de wijzigingen over gaat.
Je vindt jouw leningnummer op het leningoverzicht. Het nummer bestaat uit 7 cijfers.

II. Uw gegevens

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

III. Verklaring Politiek Porminent Persoon

  • Let op: Dit vakje ook aanvinken als de functie inmiddels is beeindigd.


Wat is uw jaarlijkse bruto inkomen?

(1 antwoord mogelijk)

Hoe komt u als familielid of naast geassocieerde aan uw inkomen?)
Jouw vermogen

Welk bedrag verwacht u ongeveer jaarlijks bij NIBC Direct te sparen / storten?

(1 antwoord mogelijk)


Hoe vaak verwacht u geld te storten op uw spaarrekening?

(1 antwoord mogelijk)


Verwacht u één of meer (grotere) stortingen in een korte periode bij ons te doen?

(1 antwoord mogelijk)


IV. Vragen over uw vermogen

Geen vermogen Minder dan 25.000 euro Tussen 25.000 en 125.000 euro Tussen 125.000 en 250.000 euro Tussen 250.000 en 500.000 euro Meer dan 500.000 euro
Betaalrekening(en)
Spaarrekening(en)
Effecten
Krediet-/Levensverzekering(en)
Vastgoed (netto na aftrek hypotheek)
Overige activa*
Totale vermogen:


Hoe bent u aan uw vermogen gekomen?

(meerdere antwoorden mogelijk)


Bijlage(n) uploaden