Rekening gegevens

Rekeningnummer van de rekening waar de wijzigingen over gaat.

Gegevens van de overledene

Jouw gegevens

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Verwerking saldo

Jij hebt samen met de overleden rekeninghouder een en/of internetspaarrekening. Wat wil je met de rekening doen?

Bijlage(n) uploaden