I. Uw gegevens

Rekeningnummer van de rekening waar de wijzigingen over gaat.

I. Uw gegevens

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Waaruit is uw inkomen afkomstig?


Rekeninghouder 1

Rekeninghouder 2Wat is uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen?

(1 antwoord mogelijk)

II. Gebruik van de spaarrekening

Welk bedrag verwacht u ongeveer jaarlijks bij NIBC Direct te sparen / storten?

(1 antwoord mogelijk)


Hoe vaak verwacht u geld te storten op uw spaarrekening?

(1 antwoord mogelijk)


Wisselt u weleens van spaarbank (om bijvoorbeeld een hogere rente te ontvangen)? En verwacht u hierdoor één of meer (grotere) stortingen in een korte periode bij ons te doen?

(1 antwoord mogelijk)


III. Oorsprong van het geld

Hoe komt u aan het geld op uw spaarrekening of de aflossing op uw hypotheek?

(meerdere antwoorden mogelijk)

Bijlage(n) uploaden